کتاب رهبری، همچون مسیح

اثر کن بلانچارد از انتشارات سایه گستر - مترجم: مجتبی مرتضوی-ادبیات آمریکا
خرید کتاب رهبری، همچون مسیح
جستجوی کتاب رهبری، همچون مسیح در گودریدز

معرفی کتاب رهبری، همچون مسیح از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب رهبری، همچون مسیح


 کتاب بازگشت به زندگی
 کتاب تحقق رویاها
 کتاب کلیدهای عادت دادن فرزند به کار در خانه
 کتاب تا پای مرگ
 کتاب مدیریت یک دقیقه ای در برنامه ریزی کار گروهی
 کتاب تمام روز شارژ باشیم