کتاب راه نفوذ بر دلها

اثر برایان تریسی از انتشارات ذهن آویز - مترجم: مهدی قراچه داغی-ادبیات آمریکا
خرید کتاب راه نفوذ بر دلها
جستجوی کتاب راه نفوذ بر دلها در گودریدز

معرفی کتاب راه نفوذ بر دلها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب راه نفوذ بر دلها


 کتاب تمرکز سه گانه
 کتاب مجموعه استفنی مه یر
 کتاب مدیریت استراتژیک برند
 کتاب آسمان مرز من است
 کتاب دانشنامه استنفورد : هرمنوتیک
 کتاب هفت عادت بازاریابان شبکه ای موثر