کتاب رابرت کندی از غرق شدن نجات یافت

اثر دونالد بارتلمی از انتشارات نشر نی - مترجم: مزدک بلوری-ادبیات آمریکا

کتاب حاضر گزیده‌ای از داستان‌های مجموعه‌ی شصت داستان اثر دانلد بارتلمی است.
توضیحی که در باب متن انگلیسی شصت داستان آمده از این قرار است:
With these audacious and murderous witty stories, Donald Barthelme threw the preoccupation of our time into the literary equivalent of a Cuisinart and served up a gorgeous salad of American culture, high and low. Here are urban upheavals reimagined as frontier myth; travelogues through countries that might have been created by Kafka; cryptic dialogues that bore down to the bedrock of our longings, dreams, and angsts. Like all of Donalds work, the sixty stories collected in this volume are triumphs of language and perception, at once unsettling and irresistible.


خرید کتاب رابرت کندی از غرق شدن نجات یافت
جستجوی کتاب رابرت کندی از غرق شدن نجات یافت در گودریدز

معرفی کتاب رابرت کندی از غرق شدن نجات یافت از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب رابرت کندی از غرق شدن نجات یافت


 کتاب اسرار نیک بختی
 کتاب آمریکایی
 کتاب مریخی و ونوسی در رابطه ای موفق
 کتاب شیمی دان
 کتاب لازاروس خندید
 کتاب بازگشت ساحره