کتاب دژخیم عشق

اثر اروین دی. یالوم از انتشارات ترانه - مترجم: غلامحسین سدیر عابدی-ادبیات آمریکا

مجموعه ای از ده داستان جذاب توسط استاد رواندرمانی Irvin D. Yalom کشف رمز و راز، ناامیدی، پاتو و طنز در قلب برخورد درمان است. یلوم در بازنویسی معضلات بیماران خود، نه تنها به ما نگاهی نادر و جذاب به خواسته ها و انگیزه های شخصی می دهد، بلکه داستان خود را نیز به ما می گوید زیرا او تلاش می کند تا پاسخ های همه جانبه انسان را با حساسیت خود به عنوان یک روانپزشک آشتی دهد. نه از زمانی که فروید یک نویسنده به اندازه کافی برای توضیح آنچه بین روان درمانگر و بیمار وجود دارد انجام داده است.


خرید کتاب دژخیم عشق
جستجوی کتاب دژخیم عشق در گودریدز

معرفی کتاب دژخیم عشق از نگاه کاربران
قطعا بهترین کتاب جالوم :)

مشاهده لینک اصلی
من می توانم به عنوان یک خواننده دلسوز Yalom احساس که تقریبا هر کتاب از اواخر 90s در عمومی را بخواند. این kitabä نار SA ± ± ± ± رئيس جمهور برای اولین بار در 1990â € ™ می یابد و تیم احتمالا sonlarä ± ± ± N آلمادا، و یا حتی پایان خواندن اقامت کوتاه من در یک otobã¼s فراموش کنم که åÿehirlerarasä ± kaybetmiåÿt توسط. YA ± بازدید کنندگان پس از kitaplä ± آیا ± میلی آمپر ± N Yalom رافا ± NA بازپرداخت ettiäÿ من aåÿkä ± N دوباره celladä ± نار ± خواندن، احتمالا آن را در هر دو ± L mã¼mkã¼n بدون آیا ± tecrã¼b نمی ± روانکاوی مشرف ± آیا ± میلی آمپر ± dã¶nã¼åÿtã¼r تجربه ای که باعث احساس من شد کتاب، روانپزشک و روانکاو ترانه سرا åÿanlarä ± ± ± yla deneyimlediäÿ از خوانندگان دانا seanslarä با paylaåÿtä ± ± ± متشکل از ã¶ykã¼ ماه. متقابل سابق تیم ± NTA ± که باعث می شود زن N ±، در آخرین مرحله سرطان ã§ekiåÿirk زن bã¼tã¼n در çEvre ± N s را ASA ± از vazge㧠mahkã »متر نیست زندگی می کند، kaybettiäÿ کا ± Zäune ± نار ± N زیر بر روی پاشنه ± از پایان نمی داند و نه یک ورود به sã¼rec عزاداری و دو در عقب پسر او و eay به عنوان مادر yokmuåÿ و diäÿerleriâ € | همه ilgin㧠از یکدیگر، سرگردان در karanlä روان انسان ± پیچ و خم k و آیه تا نهایی و همیشه خوشحال اما با manalä ± داستان زندگی اخیر ¢ مناظر پایان نیست. bã¼tã¼n هستند åÿanlarä دانا ± ± این سوال را با روانکاوی و sã¼rec روانکاوی، نویسنده و دانا ± ماه etkileåÿim، velhasä ± L ilgin㧠از یکدیگر ã¶ykã¼ و هر yã¶n Güzel. KA مرا تحت تاثیر قرار ترین çOk ± SA ± MSE eay hayatä هفت سال پس از از دست دادن öN از ± کامل نمی دانند ± yla متوقف کلمات Marieâ € ™ داستان ¢ خوردند توصیف ± LDA ± آیا ±  ° از tebessã¼m بود آدلی ± ã¶ykã¼ . ماری جلسات خود را با یک روانپزشک شناخته شده به مدت سه سال ادامه می دهد؛ اما او هیچ کاری برای شکست دادن افسردگی خود انجام نمی دهد و همکاری خود را با درمانگرش نمی کند. در همین حال Marieâ € ™ ثانیه hayatä ± n در Ã§Ä پس ã¶lã¼mã¼n از eay رخ ± ما ã¶äÿren یک بیماری خونی: Marieâ € ™ ثانیه هفت سال eay که öN توسط ã¶lmã¼åÿ Charlesâ € ™ قهوهای مایل به زرد خاطرات ¢ R المر نام ± nda کرگدن آلمانی است. چارلز ã¶lã¼n عشق kaybettiäÿ Marieâ € ™ برآورده خواسته که baåÿla نیست علم mã¼kemmel وظیفه-sã¼rec در عزاداری و یک معامله بزرگ که از اراده علاقه، مادر خود را meåÿgul. Elmerâ € ™  ± N، به لطف sã¼rec عزاداری و آیه ± R ± بازدید کنندگان افسردگی یک یا در ویندوز XP Maria از üSte، kã¶pek پس از مدتی در حال حاضر احساس راحتی به در بای و ± Z باشد. مادر المر نمی خواهند به paylaåÿ baåÿkalarä ± جهات، Marieâ € ™ ثانیه دوست یک مرد پیدا کردن خود را رشته Karara ± NA قطعا kmaktadä ± ± ± R çÄ. برای مدتی پس از نه yaåÿä ± NA خرج کردن نیاز از Elmer توالت، خانه nmadä آلن ± ± ± N آیا همچنین طولانی فریاد زدن baåÿlamä aytam ± ± R. زندگی مری با موانعی بر سر راه نفوذ انسان مواجه است. مری Elmer را با پیشنهاد پزشک متهم می کند، او شخص احمقانه است و او را دوست ندارد. بعد از مدتی حال حاضر، بدون این geliåÿ ماریا، یک حادثه تراموا افراط گرایان geã§ir بد و گردن تا diåÿ SMA-KA ± ± gã¶rerek آسیب های جدی پس از عمل او را از مزمن aäÿrä ± لارا mahkã »dã¼åÿerek آن انجام دهد. aäÿrä ± بای و در عین حال به sigarayä larla قادر ± ± چنگک جمع کردن در با تو Yalomâ € ™ ویندوز XP بازدید کنندگان ±  ± srarlä هیپنوتیزم با مشاوره در اینجا آیا seansä ± ± ± NA پذیرد نجار. هیپنوتیزم تجربه مایک seansä ± N در N ± ارائه خواهد شد هیپنوتیزم و Marieâ € ™ انجام به AY سوال از soracaktä ± R: â € œkã¶peäÿi dã¼åÿã¼nã¼n خود را، و یا تصور کنید çOk دوست kã¶pek یک kã¶peäÿ حال حاضر ندارد AY . در حال حاضر در جعبه مواد غذایی کنسرو شده با برچسب \"هورا\" قرار داده شده است. kã¶peäÿi شما نمی خوردن سمی kã¶pek mamasamu ±، deäÿil است؟ Elmerâ € ™ â € ¢  ± N خوردن با داستان مایک، Marieâ € ™ عینک ± yla گرفتن یک نگاه YaÅŸar و ماری gã¼lã¼ms نا آشنا. ماری بعد از یک سفر طولانی با نویسنده خواهد بود. مشکل Marieâ € ™ ثانیه آخرین گونه از ویندوز ایکس پی TA ± ± است åÿã¶yl: â € OEAH، البته، سمی kã¶pek mamasamu ± vermezdimâ € او | Y لذت بردن از جدید من پیری کمی bozmadä ± ص ± ± در حالی که در حال حاضر توسط ماه. در آن زمان من به آن نگاه می کردم - \"بلافاصله!\" در این کتاب، یالوم صادقانه احساسات سردرگمی در مورد این تخریب را بیان می کند. اما به طرز عجیب و غریبی که ما می خواهیم، ​​این باعث شده که من همه روانکاوی را احساس کنم. خانواده از تیم kã¶peäÿ یک گربه به خواب فقط اقدام ± دلایل قمری است اما آن را خیلی yabancä ± من در یک کلمه çOk. اگر شما یک روانکاوی هستید که مانند یالوم است و شما از این مشکل به من توصیه کردید، چرا که در Acai با ± ã§ekmediäÿ، شما می دانید ã¶lã¼mcã¼l  ± بیمار آیا ± بدون ± آیا ± روز شده در دولت YaÅŸar قلم زن ± از تزریق دست آلن ± n یک قفس ± نانا ± SA ± yla yaåÿayamayacaäÿä ± میلی آمپر ± را به خوبی. علوم مانند روانپزشکی و روانشناسی با اصول جهانی در بالا، هیچ نظری ندارند. اما anladä ± آیا ± آیا چیزی که Yalomâ € ™ U یا بای یک روانکاو خواندن Geldiay kã¼ltã¼r بای خود، â € œdoäÿruâ € و â € œyanlä ± آیا € یابد و ± نار ± N تمایز ± olabileceäÿ دانا ± åÿanlarä ± وجود دارد N از آنها انتظار دارند و â € œilerlemeâ € به عنوان gã¶rdã¼k â € œbireyselleåÿmeâ € بازدید کنندگان، بازار ± یابد و ± نار ± N حس suã§luluk pekiåÿtirip آنها ± کمک های مالی بیشتر ± MSA ± z و افراد دوست yapmayacaäÿä ± نار ± یاد داشته باشید من gerektiäÿ از. سیلیست روی زمین به من این را در وهله اول به من داد.

مشاهده لینک اصلی
درLoves Executioner @، Yalom ارائه و درمان 10 بیمار از زندگی واقعی خود را از عمل روان درمانی او توصیف می کند. این کتابی است که من بر اساس اراده آزاد خود انتخاب کرده ام، اما به پایان رسید تا به عنوان انتصاب مدرسه بیشتر شبیه به انتصاب مدرسه بودم. من کتاب را برای بازی در زمان ساعت درمان انتخاب کردم، برای Yaloms به خوبی مستند تجربه در روان درمانی و برای اطلاع من صمیمانه از بی تجربه من در اینجا در ابتدای حرفه من. انگیزه خواندن کتاب بیشتر یا کمتر به نظر می رسید (اما به طور قانونی) HIPAA را نقض می کند و در طول کار Yaloms به پرواز در دیوار بپردازد، همه چیز را برای تسلیم ترول کمی نفرت انگیز در فریاد در بالای ریه هایش،HELP I AM AMOUNTING من نمیدونم چیکار میکنی برای این اهداف، این کتاب خیلی چیزهای خوب داشت. به عنوان مثال، این همان چیزی است که او در مورد دیدگاه های نظری گفت: @ چطور می توانم در چنین شرایطی برای این اطمینان که ارتدکسی ارائه می دهد، بلند باشم. روانکاوی، برای گرفتن کاتولیک ترین مدارس ایدئولوژیک رواندرمانی، همیشه چنین اعتقادی محکمی در مورد روشهای فنی لازم دارد - در واقع، تحلیلگران به نظر میرسد بیشتر از همه چیز که من از هر چیزی دارند، به نظر میرسد. چقدر راحت می توانم فقط یک بار احساس کنم، دقیقا می دانم که چه کارهایی در کار رواندرمانی انجام می دهم - مثلا من در مراحل مناسب مراحل دشوار مراحل درمان را به خوبی انجام می دهم. اما البته این همه توهم است اگر آنها برای بیماران مفید باشند، مدارس ایدئولوژیک با ساختارهای پیچیده متافیزیکی خود موفق می شوند، زیرا آنها از بیمار، نه بیمار، اضطراب (و در نتیجه اجازه می دهد درمانگر با اضطراب روند درمان مواجه شوند). هرچه بیشتر درمانگر قادر به تحمل اضطراب از دانستن نیست، نیاز کمتری برای درمانگر وجود دارد تا ارتدکسی را در نظر بگیریم. اعضای خلاق ارتدوکسی، هر ارتداد، در نهایت، رشته های خود را گسترش می دهند. با وجودی که چیزی درباره ی یک متفکر متفکر که همواره در کنترل هر موقعیتی است، اطمینان پیدا می کند، می توان چیزی با قدرتمندانه در مورد یک متخصص رواندرمان، یک درمانگر که مایل است با آن سر و کار داشته باشد، بیمار تا زمانی که آنها با هم بر روی یک کشف توانمند نشستند. @ این فوق العاده برای من و تسکین و آرامش بخش است که ترول اضطراب در داخل. من گفتم، صبر کن یالم یک متخصص روانشناسی نیز هست. اینجاست که اینجا در این کتاب تو را به من خریدم او معتقد است که درست است. @ چند مثال خوب دیگر از تکنیک های عمل وجود دارد، زیرا او واقعا خوب است که در هر دو محتوا و پردازش را منعکس می کند، همانطور که داستان بیمار را می گوید. به طور حرفه ای، این خواندن مفیدی بود؛ شخصا، با تن و برخی دیگر از نوشتارهایم مبارزه کردم. من یک مطالعه مستقل در نیمسال گذشته با استاد مردی داشتم که دوست یالوم و 8 دختر دانشجو را دوست داشت. من کاملا مطمئن هستیم که ما یک روز آن را تکان دادیم، زمانی که همه هشت نفر از ما به طور اساسی به او گفته بودند: \"ما فکر می کنیم یالوم نوعی دیک است\". من نمی توانم انگشت خود را دقیقا برسانم، اما نوشتن آن فقط احساس می شود چیزی شبیه بدبختی یا غرور یا نارسیسیسم است. این باعث می شود خواندن غیر قابل تحمل شود، اما این نیز به نظر می رسد. هرچیزی که در این کتاب بیشتر از دیگران است، تجربه کرد. من یک بار در مورد این کتاب را فراموش کردم اما آن را بر اساس اصل (کهI پایان کتاب @ اصل @ و @ my mama did not raise no quitter @ اصل) را برداشت کرد. بنابراین این اساسا کار عشق برای من بود یا شاید کار وظیفه و شناخت بی تجربگی من بود. من خوشحالم که آن را خوانده ام. من خوشحالم که انجامش دادم

مشاهده لینک اصلی
چهار چیز است که شرایط تعریف وجود دارد\u003e را umană می گوید Yalom، که E ™ هستند و پایگاه های درمان æ خود ™ به نام وجود\u003e ialiste: اجتناب ناپذیری بیشتر\u003e دوم برای ما E ™ و برای کسانی که ما را دوست دارم، آزادی انجام viae\u003e AE ™ به ما چگونه ناتوانی opusă\u003e آنها responsabilităÈ\u003e فاقد حس روشنی از vieÈ\u003e IIE ™ ثانیه singurătatea ضروری noastră\u003e ială. در عشق Călăul (عشق € ™ ثانیه جلاد در اصلی)، اروین Yalom، روان درمانگر مشهور و نویسنده E ™، استاد دانشگاه استنفورد، می گوید ™ داستان کاشی ده بیماران\u003e و ده مورد است که توصیف نمی â € œmedicalâ € اما تقریبا به معنای واقعی کلمه ¢ NDU خود را در CENTER.FOR قرار داده است که این باعث می شود کتاب ATA interesantă ¢ تی â € \"درمانگر وجود ندارد، نمی دانست که همه ™ دارای معضلات خاص خود را دارد، مشکلات بیماران\u003e از واکنش های شدیدی در او وجود دارد. AZL مشاهده بررسی ¢ NDU درمانگر خود، به خاطر سپردن E ™ و چیزهایی موسوم ™ دانستن چه facă într یک مورد یا دیگری، سایم\u003e صنعت ناتوان، خشم، هدف قرار دادن خود پیچیده و یا دوست نداشتن، دایرکتوری درجه ™، خسته، شده است به دنبال راه حل ¢ دوم\u003e دوم، زندگی می کردند emoÈ\u003e دوم puternice.Probabil که قاطر\u003e و از کسانی که اهمیتی îl روانشناس نگرانی به عنوان یک فرد بالا این œlucruri omeneÈ ™ â € مانند کسی که همه پاسخ ها را دارد، بدون هیچ گونه تعصب، به هیچ وجه باز نمی شود، یک پزشک که دقیقا همان چیزی است که درمان درست است. بدیهی است، آن را به یک جعل است، آن ™ فقط چه چیزی باعث درمان frumoasă E ™ و کتاب interesantă Yalom است، فقط به خاطر شما در â € œumană⠀، مشکلات انسان دید که الکترونیکی\u003e من مشکلات E ™ rezolvă و پیچیدگی طبیعت انسان است. و مهمتر از همه، شما همچنین مشکلات او، ناامنی، اشتباهات را می بینید. روان درمانگر È صادقانه ™ من ™ و asumă Ã®È EE ™ ecurile.Ce می توانید بگویم این است که، با وجود نوشتن شل، نه فنی، با توضیح\u003e آنها را در înÈ\u003e به معنی تمام، نه یک منشور ™ اتحادیه اروپا خواندن اتحادیه اروپا ™ آسان به خواندن زیرا، می â € \"شما نیست، شما regăseÈ ™ در مشکلات در anxietăÈ\u003e مقامات وجود دارد، îÈ\u003e پرسش قراردهند خود را، حفاری، همراه با بیماران یالوم عمیق تر. از آنجا که باعث می شود هر یک از ده داستان خود را € ™ \"¢ ncime sapă در Ada، یک بیمار که سفر interioară pleacă یک نقطه E ™ و در یکی دیگر از (همیشه خوشحال نمی شود) اما همچنین به درمانگر که مجذوب شده است. گاهی اوقات schimbările neaÈ ™ انتظار می رود، وجود دارد همیشه شگفتی، بحران، transformări خیره کننده یادکرد ™ شما اغلب آن ™ من ¢ دوم خواهد بود که یک کتاب از ماجراجویی، تعجب می کنم ¢ NDU شما încotro انجام شود \"شیاطین بیرون رفتن در مسیر چه موقع می روید؟ چیزهای اساسی در دوران کودکی برای ترس از مرگ فقدان حس زندگی در وسواس رفتارهای غیرمنطقی به رویاهای عجیب و غریب در تنهایی برای ترساندن نه در همه عشق در انکار یا پذیرش به چیزهایی که در حال حاضر رها شده اند. در از دست دادن در رها کردن در غیاب هیچ علامت گذاری تروما و سوء استفاده در رابطه جنسی دیوانه با پالس های کنترل نشده راه ارتباط با دیگران برای تصمیمات دشوار در افسردگی یا خشم در بازپس گیری اگر شما خوش شانس هستید، به خودتان. (ادامه دوره زمانی: http: //www.bookaholic.com/irvin-yalom -...)

مشاهده لینک اصلی
Four به خصوص برای روان درمانی مرتبط است: اجتناب ناپذیر مرگ برای هر یک از ما و برای کسانی که ما دوست داریم؛ آزادی برای زندگی ما همانطور که ما خواهیم بود؛ یکنواخت نهایی ما؛ و در نهایت فقدان معنی و معنای واضح زندگی است. @ بدون دلیل این است که قهرمان عشق و داستانهای دیگر شهرتی به عنوان یکی از کتابهای برجسته برای خواننده نادیده گرفته شده در مورد تعاملات روان درمانی . این شامل ده داستان جالبی است که توسط یالوم به طور نیمه تصریح شده است و افرادی که با بحران های زندگی یک یا چند نوع برخورد می کنند. داستانها به نحوی است که چگونه در اتاق های درمانی به کار می روند. این کتاب نشان می دهد که چگونه درمان چنین عملی مبهم و نامشخص است و همچنین این که چگونه درمانگران برای مقابله با پیشداوری های خود دشوار است. به عنوان مثال. یالوم افراد چاق را از بین می برد. نوشتن برای انسان بودن، ساده، بی قاعده و مقرون به صرفه استقبال می شود. (می توان تصور کرد که چگونه وسوسه انگیز بودن آن میتواند به انتزاعهای دور منتقل شود؟). بدون شک، برای خوانندگان مفید است و خوانندگان را به طور یکسان می خوانند. باید از یالوم برای نوشتن چنین کتاب غیر رسمی در مورد درمان استفاده کرد، چرا که جدا از آن هیچ متخصص روانپزشکی در تلاش نیست که این نوع از کتابها را مهمتر کند.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دژخیم عشق


 کتاب شرکت خلاقیت
 کتاب چلنجر دیپ
 کتاب انسان بی نقص
 کتاب آینده فرا انسانی ما
 کتاب طراحی یک توطئه
 کتاب گل هایی به یاد آلجرنون