کتاب دوازده نظریه دربارۀ طبیعت بشر

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات فرهنگ نشر نو - مترجم: میثم محمدامینی-ادبیات آمریکا

این کتاب برای کسی نوشته شده است که به‌دنبال «فلسفۀ زندگی» است؛ یعنی می‌خواهد درکی از طبیعت بشر داشته باشد که او را در مسیر زندگی راهنمایی کند. این راهنمایی قاعدتاً مبتنی است بر نوعی «تشخیص» دربارۀ این‌که مشکلِ ما انسان‌ها در زندگی از کجاست، و آن هم به نوبۀ خود مبتنی‌ است بر برخی «آرمان‌ها» دربارۀ این‌که زندگی چه‌گونه باید باشد.

در این کتاب یک «نظریه دربارۀ طبیعت بشر» به معنای چارچوبی عقیدتی‌ است که در آن از 1) وضع کلی جهان، 2) وضع انسان و جامعۀ انسانی، 3) تشخیص کاستی‌های زندگی انسان، و 4) نسخه‌ای تجویزی یا آرمانی برای زندگی انسان، سخن به میان آمده است. نویسندگان از همین طرح کلی بهره می‌گیرند تا مهم‌ترین مکاتب فکری و فلسفی و مذهبیِ تاریخ حیات بشر را، از مکتب کنفوسیوس و آیین بودا گرفته تا ادیان ابراهیمی و کانت و مارکس و فروید، معرفی کنند.


خرید کتاب دوازده نظریه دربارۀ طبیعت بشر
جستجوی کتاب دوازده نظریه دربارۀ طبیعت بشر در گودریدز

معرفی کتاب دوازده نظریه دربارۀ طبیعت بشر از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دوازده نظریه دربارۀ طبیعت بشر


 کتاب هنر تبدیل موانع به فرصت های طلایی
 کتاب متعهد (آشتی با ازدواج)
 کتاب شام با دوستان
 کتاب دختر جوان و همسر خیالیش
 کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه
 کتاب کوسه شکم پر 12میلیون دلاری