کتاب دموکراسی و انقلاب

اثر جرج نواک از انتشارات نگاه - مترجم: پرویز بابایی-ادبیات آمریکا

The limitations and advances of various forms of democracy in class society, from its roots in ancient Greece through its rise and decline under capitalism. Discusses the emergence of Bonapartism, military dictatorship, and fascism, and how democracy will be advanced under a workers and farmers regime.


خرید کتاب دموکراسی و انقلاب
جستجوی کتاب دموکراسی و انقلاب در گودریدز

معرفی کتاب دموکراسی و انقلاب از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دموکراسی و انقلاب


 کتاب هشت درس برای زندگی زناشویی شادتر
 کتاب قرون وسطای اولیه
 کتاب فرنی و زویی
 کتاب قوانین طلایی کار تیمی
 کتاب مریخی و ونوسی در رابطه ای موفق
 کتاب وقتی نفس هوا می شود