کتاب در جستجوی دختری عاشق رقصیدن

اثر مری هیگینز کلارک از انتشارات لیوسا - مترجم: کتایون شادمهر-ادبیات آمریکا

A serial killer leaves one dancing shoe on a foot of the victims who answer his personal ads. When Erin dies, her best friend places ads to entice the villain already targeting her next. New York police detective Vince DAmbrosio takes a personal interest. New boyfriend Dr Michael Nash is supportive. A stalker may surprise everyone. Includes Author Interview 14 pages.


خرید کتاب در جستجوی دختری عاشق رقصیدن
جستجوی کتاب در جستجوی دختری عاشق رقصیدن در گودریدز

معرفی کتاب در جستجوی دختری عاشق رقصیدن از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب در جستجوی دختری عاشق رقصیدن


 کتاب جادوگر
 کتاب پیش بینی آینده
 کتاب بیست و هفت واگن پر از پنبه
 کتاب ندای درونی شما
 کتاب راهکار تجارت
 کتاب روشنائی ماه اوت