کتاب در جستجوی خوشبختی

اثر سیسلا بوک از انتشارات فرهنگ نشر نو - مترجم: افشین خاکباز-ادبیات آمریکا

سیسِلا بوک، فیلسوفِ برجستۀ اخلاق‌گرا در این کتابِ هوشمندانه و به‌هنگام، سرشت خوشبختی و جایگاه آن در اندیشه و آثار فلسفی دوره‌های مختلف را بررسی می‌کند. وی با ظرافت و زیبایی مفاهیم خوشبختی را در آثار اندیشمندان مختلف، از فیلسوفان یونانی گرفته تا اندیشمندانی همچون دزموند توتو، چارلز داروین، آیریس مرداک، و دالایی لاما ردیابی می‌کند و افزون بر آن جدیدترین نظریه‌های روانشناسان و اقتصاددانان و متخصصان ژنتیک و عصب‌شناسان دربارۀ خوشبختی را بررسی می‌کند.

سیسِلا بوک با پرهیز از نظریه‌پردازی‌های انتزاعی، گنجینه‌ای از مشاهدات دست اول مردمان عادی و شخصیتهای معروف دربارۀ خوشبختی را در هم می‌آمیزد و تصویری ارائه می‌دهد که شاید بتوان گفت کامل‌ترین تصویری است که تاکنون از خوشبختی ارائه شده است.


خرید کتاب در جستجوی خوشبختی
جستجوی کتاب در جستجوی خوشبختی در گودریدز

معرفی کتاب در جستجوی خوشبختی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب در جستجوی خوشبختی


 کتاب از من نخواهید لبخند بزنم
 کتاب هنر در گذر زمان
 کتاب پرواز بر فراز آشیانه فاخته
 کتاب شیوه گرگ
 کتاب مارسل دوشان
 کتاب قصه های یک جورکی 7