کتاب در باب مشاهده

اثر جیمز الکینز از انتشارات حرفه نویسنده - مترجم: فریناز صادقی شقاقی-ادبیات آمریکا

این کتاب، کتابی است درباره دیدن هر چیزی، در مورد اینکه چگونه با دقت و حوصله بیشتر به اطراف خود نگاه کنیم. این کتاب به شما می‌گوید که چگونه از کارهای دیگر دست بکشید و زمانی را صرفاً به نگریستن و نگریستن اختصاص دهید تا اینکه جزئیات جهان کم‌کم خود را برابر دیدگانتان نمایان کنند ...
از آن زمان که شروع به نگاه کردن آنها می‌کنید، دنیا که ممکن است بسیار راکد و خالی از هر لطفی باشد، در برابر چشمان شما جلوه‌ای تازه پیدا کرده و سرشار از معنی می‌شود.


خرید کتاب در باب مشاهده
جستجوی کتاب در باب مشاهده در گودریدز

معرفی کتاب در باب مشاهده از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب در باب مشاهده


 کتاب کافه چرا
 کتاب غرور
 کتاب خشونت
 کتاب آیلین
 کتاب تربیت سالم در مدرسه
 کتاب اتوبوس پیر