کتاب در باب آنارشیسم

اثر نوام چامسکی از انتشارات افکار - مترجم: رضا اسکندری-ادبیات آمریکا

آنارشیسم صورتی رادیکال از تردید و تشکیک در ساختارهای استیلا، اقتدار و سلسله مراتب در زندگی انسانی است؛ از خانواده های پدرسالار در سطح خرد تا نظام امپریالیستی در سطحی کلان.
آنارشیست ها از صاحبان قدرت می خواهند تا سندی در تایید داعیه هایشان درباره ی مشروعیت اقتدارشان ارائه کنند. آن ها بر این عقیده اند که اگر صاحبان قدرت قادر به توجیه نظام سلطه ی خود نباشند، باید آن نظام را سرنگون کرد و چیزی آزادتر و عادلانه تر به جایش نشاند.
نوام چامسکی - نویسنده، فعال سیاسی و آنارشیست - در کتاب در باب آنارشیسم و بنیادهای اندیشه ی آنارشیستی را به صورت مجمل اما عمیق مرور می کند.
این کتاب با نفی مفهوم پردازی آنارشیسم در مقام اندیشه ای صلب و با به بحث گذاشتن خطوط تداخل و خلط میان آنارشیسم و سوسیالیسم، می کوشد تا چالشی ایجاد کند، ذهنی را برانگیزد و الهام بخش باشد. در باب آنارشیسم سنگ محکی است شایای زمانه ی ما تا بتوان کنشگران سیاسی را با آن به محک آزمون گذاشت. همچنین درآمدی بنیادین است برای هر آن کسی که به تعمیق دانش و دریافت خود، چه از آنارشیسم و چه از اندیشه های چامسکی علاقمند است.


خرید کتاب در باب آنارشیسم
جستجوی کتاب در باب آنارشیسم در گودریدز

معرفی کتاب در باب آنارشیسم از نگاه کاربران
فن به پیش می رود اما صنعتگر تنزل می کند
کی و چرا انسان ها به این نتیجه رسیدند که موجودی از جنس خودشان را با عناوین رهبر ، پادشاه ، سرور ، ولی امر و هر کوفت و زهر مار دیگری برگزیده و تصمیم بگیرند تا مال و جانشان را چون بنده ای در برابر پروردگارش بی هیچ منتی تقدیم این صاحبان قدرت کنند ؟ چرا فقرا با هم متحد نمیشوند و علیه سرمایه داران قیام نمی کنند تا از نعمت های آن ها بهره مند شوند ؟ چگونه یک تهی دست میتواند از مجاورت کاخی گذشته و علیه این ظلم اعتراضی نکند ؟ عامل سکوت چیست ؟ چه چیزی انسان را خفه می کند ؟ یادم می آید آرتو کوستلر در کتاب گفتگو با مرگ اشاره می کند چرا برده های رومی که عده شان دو سه برابرمردان آزاد بوده هرگز ارباب هایشان را به زیر نمی کشیدند ؟ و این نکته بیان می دارد که ذهنیت یک برده در واقع چه چیزیست

@ این ناممکن بودن هر شکل دیگری از زندگی است که کارگران زراعی ما را وا میدارد خاکی را شخم بزنند که ثمره اش را نخواهند خورد و بنایان ما را وا می دارد ساختمان هایی بسازند که در آن ها زندگی نخواهند کرد . این نیاز است که آنان را به این بازارها می کشاند تا در آن چشم انتظار اربابانی بمانند که مرحمت کنند و بخرندشان . این نیاز است که آنان را وا میدارد تا در برابر ثروتمندان به زانو بیفتند و از آن ها رخصت بطلبند تا ثروتمندترشان کنند ... گفته میشود این مردمان هیچ اربابی ندارند اما یک ارباب دارند که هولناک ترین و خودکامه ترین ارباب هاست ، نیاز ! نیاز است که آنان را به بی رحم ترین وابستگی ها می کشاند @

@ تنها به واسطه ی ریشه کن کردن عادت فرمان برداری و خشوع تا آخرین ذره ی آن است که طبقه ی کارگر می تواند به درکی از این نظم نو از این خود – انتظام بخشی بر آمده از همکاری آزاد دست یابد @

@ قدرت همیشه نامشروع است مگر آنکه بتواند مشروعیتش را ثابت کند اگر قدرت ، رابطه ای اقتداری میان انسان هاست که کسانی را فراتر از کسان دیگر می نشاند نامشروع است @

@ باکونین می نویسد هر دولتی در جوهره ی خود ماشینی برای سلطه و حکمرانی اقلیتی برخوردار از روشنفکرانی است که فکر میکنند می دانند توده ها چه می خواهند و چیزی بهتر از آنچه خود مردم می خواهند را برایشان می خواهند و از بالا بر توده ها حکم میرانند @

@ آنارشیسم نه یک نظام اجتماعی ثابت و خودبسنده که بیشتر روندی پایان ناپذیر از توسعه ی تاریخی نوع بشر است که بر خلاف شبان رمگی فکری مرسوم در تمام نهاد های مذهبی و حکومتی خواهان توسعه ی فارغ از محدودیت تمام نیروهای فردی و اجتماعی مندرج در زیست انسانی است . برای آنارشیست ها آزادی یک مفهوم انتزاعی فلسفی نیست بلکه یک امکانیت عینی ضروری است برای بسط تمام عیار توانش ها ، ظرفیت ها و استعداد هایی که طبیعت به هر فردی بخشیده @

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب در باب آنارشیسم


 کتاب تلماسه
 کتاب عادتهای میلیون دلاری
 کتاب زر باران
 کتاب بازگشت پادشاه
 کتاب چگونه شخصیت سالم تر بیابیم
 کتاب گانگ هو