کتاب دریاچه ی مه آلود

اثر ریچل کین از انتشارات آموت - مترجم: مریم رفیعی-ادبیات آمریکا

جینا رویال نمونه ی یک زن معمولی است، یک زن خانه دار کمرو با ازدواجی موفق و دو فرزند دوست داشتنی. ولی وقتی یک تصادف، زندگی مخفیانه ی همسرش به عنوان یک قاتل سریالی را فاش می کند، جینا مجبور می شود خود را به عنوان گوئن پراکتور از نو بسازد: مادری که به خاطر فرزندانش می جنگد. ولی دقیقا در زمانی که آرامش را در خانه ی جدیدشان در مجاورت دریاچه ی استیلهاوس یافته اند، اتفاقات ناخوشایندی آغاز می شوند که جان او و فرزندانش را به خطر می اندازند. ولی گوئن از یک چیز مطمئن است: او یاد گرفته چطور با شرارت بجنگد و هرگز از این کار دست نخواهد کشید


خرید کتاب دریاچه ی مه آلود
جستجوی کتاب دریاچه ی مه آلود در گودریدز

معرفی کتاب دریاچه ی مه آلود از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دریاچه ی مه آلود


 کتاب جعبه پرنده
 کتاب از عرش به فرش
 کتاب پلیس قهرمان
 کتاب فلورا و اولیس
 کتاب روانشناسی رشد و تحول انسان
 کتاب عشق چیست؟