کتاب درباره کارگردانی فیلم

اثر دیوید مامت از انتشارات روزبهان - مترجم: احمد دامود-ادبیات آمریکا
خرید کتاب درباره کارگردانی فیلم
جستجوی کتاب درباره کارگردانی فیلم در گودریدز

معرفی کتاب درباره کارگردانی فیلم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب درباره کارگردانی فیلم


 کتاب قاتل در باران
 کتاب انسان در جستجوی خویشتن
 کتاب دیوانگی در بروکلین
 کتاب فهم فرآیند تحول اقتصادی
 کتاب نفر دیگری که در بهشت ملاقات می کنید
 کتاب اهرم های پولدار شدن