کتاب درباره رهبری

اثر هاروارد بیزینس ریویو از انتشارات هنوز - مترجم: محمد تقی زاده مطلق-ادبیات آمریکا
خرید کتاب درباره رهبری
جستجوی کتاب درباره رهبری در گودریدز

معرفی کتاب درباره رهبری از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب درباره رهبری


 کتاب گمشدگان - کتاب دوم
 کتاب اینشتین چه چیزی را نمیدانست؟
 کتاب موسیقی سکوت
 کتاب ذهن آگاهی برای آغازگران
 کتاب اندوه جنگ
 کتاب بلدی دوست پیدا کنی؟