کتاب درباره بازاریابی استراتژیک

اثر هاروارد بیزینس ریویو از انتشارات هنوز - مترجم: محمد تقی زاده مطلق-ادبیات آمریکا
خرید کتاب درباره بازاریابی استراتژیک
جستجوی کتاب درباره بازاریابی استراتژیک در گودریدز

معرفی کتاب درباره بازاریابی استراتژیک از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب درباره بازاریابی استراتژیک


 کتاب تو را با تمام وجود احساس می کنم
 کتاب دل ها در آتلانتیس
 کتاب کیه این وقت شب
 کتاب فروشنده یک دقیقه ای
 کتاب ترانه های باب دیلن دهه ی 1985-1970
 کتاب اقیانوسی در ذهن