کتاب درباره ارتباطات

اثر هاروارد بیزینس ریویو از انتشارات هنوز - مترجم: محمد تقی زاده مطلق-ادبیات آمریکا
خرید کتاب درباره ارتباطات
جستجوی کتاب درباره ارتباطات در گودریدز

معرفی کتاب درباره ارتباطات از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب درباره ارتباطات


 کتاب خدمتکارها
 کتاب آواز بی ساز
 کتاب مجموعه تیگا
 کتاب جادوی کار پاره وقت
 کتاب صداهای درهم
 کتاب اسرار معنوی موفقیت