کتاب درباره ارتباطات

اثر هاروارد بیزینس ریویو از انتشارات هنوز - مترجم: محمد تقی زاده مطلق-ادبیات آمریکا
خرید کتاب درباره ارتباطات
جستجوی کتاب درباره ارتباطات در گودریدز

معرفی کتاب درباره ارتباطات از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب درباره ارتباطات


 کتاب داستان های سقوط و پرواز
 کتاب داشتن و نداشتن
 کتاب اثر سایه
 کتاب خاطرات استفان (1)
 کتاب تولستوی و مبل بنفش
 کتاب طنین سیاه