کتاب دختری که می شناختم

اثر جی. دی. سلینجر از انتشارات سبزان - مترجم: علی شیعه علی-ادبیات آمریکا

شايد براي هر کسي دست کم يک شهر وجود داشته باشد که دير يا زود در آن با دختر مورد علاقه اش رو به رو شود. نمي دانم اين خوب است يا بد که براي هيچ مردي - که عشقش را ديده - دوري يا نزديکي آن شهر يا آساني رفت و آمد به آن اهميتي ندارد. دختر آن جاست و تنها همين مهم است.


خرید کتاب دختری که می شناختم
جستجوی کتاب دختری که می شناختم در گودریدز

معرفی کتاب دختری که می شناختم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دختری که می شناختم


 کتاب نوپای ناب
 کتاب استراتژی رسیدن به استراتژی
 کتاب شایعات
 کتاب 52 پله تا ثروتمند شدن
 کتاب دو برج
 کتاب زندگی داستانی ای. جی. فیکری