کتاب دایره اول

اثر رندی گیج از انتشارات بهار سبز - مترجم: ادیب تدبیری رودی-ادبیات آمریکا

می دانم که شاید در مسیر بازاریابی شبکه ای، گاهی علیرغم بیشترین زمان و توانی که می گذارید، کمترین اثر بخشی و نتیجه را می بیند. این گونه به نظر می رسد که تیم تان مانند شما کار نمی کنند و انگیزه، تلاش و ثمربخشی کافی را در تیم تان نمی بینند

دایره اول (اصول و مبانی تکثیر صحیح در بازاررسانی شبکه ای) عنوان کتابی است از رندی گیج با ترجمه‌ی ادیب تدبیری رودی که در 78 صفحه و توسط انتشارات بهار سبز در سال 1395 به چاپ رسیده است


خرید کتاب دایره اول
جستجوی کتاب دایره اول در گودریدز

معرفی کتاب دایره اول از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دایره اول


 کتاب لارز
 کتاب در جستجوی نشانه ها:نشانه شناسی،ادبیات،واسازی
 کتاب ثروت و قانون جذب
 کتاب زشت ها
 کتاب آتش و خشم
 کتاب دختر آقای خوشبین