کتاب داروساز

اثر استفنی مه یر از انتشارات در دانش بهمن - مترجم: شهناز کمیلی زاده -ادبیات آمریکا

ماموريت امروز برای زنی كه خود را در حال حاضر كريس تيلر می‌ناميد، عادی و تكراری شده بود. خيلی زودتر از ساعتی كه دوست داشت بيدار شود، از خواب برخاسته بود، اقدامات احتياطی شبانه‌ی خود را انجام داده بود. نصب و راه‌اندازی همه‌چيز در شب، تنها برای اين كه صبح به محض چشم گشودن آن‌ها را جفت و جور كند، به راستی كه كار دشواری بود. ولی وقتی مسئله‌ی مرگ و زندگی در ميان بود، حتی يك لحظه تنبلی هم جايز به نظر نمی‌رسيد؛


خرید کتاب داروساز
جستجوی کتاب داروساز در گودریدز

معرفی کتاب داروساز از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب داروساز


 کتاب اسرار کار
 کتاب معجزات تغییرات مثبت
 کتاب بنیتو موسولینی
 کتاب بازآفرینی
 کتاب فردینان دوسوسور
 کتاب کاری