کتاب داروساز

اثر استفنی مه یر از انتشارات در دانش بهمن - مترجم: شهناز کمیلی زاده -ادبیات آمریکا

ماموريت امروز برای زنی كه خود را در حال حاضر كريس تيلر می‌ناميد، عادی و تكراری شده بود. خيلی زودتر از ساعتی كه دوست داشت بيدار شود، از خواب برخاسته بود، اقدامات احتياطی شبانه‌ی خود را انجام داده بود. نصب و راه‌اندازی همه‌چيز در شب، تنها برای اين كه صبح به محض چشم گشودن آن‌ها را جفت و جور كند، به راستی كه كار دشواری بود. ولی وقتی مسئله‌ی مرگ و زندگی در ميان بود، حتی يك لحظه تنبلی هم جايز به نظر نمی‌رسيد؛


خرید کتاب داروساز
جستجوی کتاب داروساز در گودریدز

معرفی کتاب داروساز از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


Jessica ❁ ➳ Silverbow ➳ ❁ Rabid Reads-no-more" rel="me nofollow" target="_blank" style="font-size:small;color:gray">مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب داروساز


 کتاب اطلسی های لگد مال شده و پیروزی تخم مرغ
 کتاب شخصیت پردازی پویا
 کتاب کاپیتان زیرشلواری
 کتاب نفرتی که تو می کاری
 کتاب یونگ و سیاست
 کتاب سکوت