کتاب خوب شد شناختمت و داستان های دیگر

اثر جویس کارول اوتس از انتشارات مروارید - مترجم: فریده اشرفی-ادبیات آمریکا

هر چند که می‌دانست، یا باید می‌دانست که ساعات طولانی تنهایی نه تنها به تمرکز او کمکی نخواهد کرد، بلکه تنها او را برای دقایقی طولانی و بی‌پایان سرجای خود می‌نشاند تا با حالتی مسحور و شیفته به درختان بیرون پنجره‌ی اتاق مطالعه‌اش خیره بماند... و همین طور که تاریکی همه جا را فرا می‌گیرد، انعکاس شبح‌گونه‌ی خود او در قاب پنجره ظاهر شود. ادیت تصور می‌کرد که چطور ممکن است روح او آرام و آهسته از بدنش خارج شود تا در آن‌جا به پرواز درآید.


خرید کتاب خوب شد شناختمت و داستان های دیگر
جستجوی کتاب خوب شد شناختمت و داستان های دیگر در گودریدز

معرفی کتاب خوب شد شناختمت و داستان های دیگر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب خوب شد شناختمت و داستان های دیگر


 کتاب قوانین رهبری
 کتاب هنر تاثیرگذاری
 کتاب پول 7 قدم تا رسیدن به آزادی مالی
 کتاب سال اندیشه جادویی
 کتاب قدرت تمرکز
 کتاب پیش از سقوط