کتاب خوب شد شناختمت و داستان های دیگر

اثر جویس کارول اوتس از انتشارات مروارید - مترجم: فریده اشرفی-ادبیات آمریکا

هر چند که می‌دانست، یا باید می‌دانست که ساعات طولانی تنهایی نه تنها به تمرکز او کمکی نخواهد کرد، بلکه تنها او را برای دقایقی طولانی و بی‌پایان سرجای خود می‌نشاند تا با حالتی مسحور و شیفته به درختان بیرون پنجره‌ی اتاق مطالعه‌اش خیره بماند... و همین طور که تاریکی همه جا را فرا می‌گیرد، انعکاس شبح‌گونه‌ی خود او در قاب پنجره ظاهر شود. ادیت تصور می‌کرد که چطور ممکن است روح او آرام و آهسته از بدنش خارج شود تا در آن‌جا به پرواز درآید.


خرید کتاب خوب شد شناختمت و داستان های دیگر
جستجوی کتاب خوب شد شناختمت و داستان های دیگر در گودریدز

معرفی کتاب خوب شد شناختمت و داستان های دیگر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب خوب شد شناختمت و داستان های دیگر


 کتاب تا آنگاه که مرگ جدایمان کند
 کتاب آخرین وداع
 کتاب رازهایی درباره زندگی که هر زنی باید بداند
 کتاب دسامبر رئیس دانشکده
 کتاب اسرار کار
 کتاب لطفا به من نخندید