کتاب خداوند انگشتری 1

اثر جی. آر. آر. تالکین از انتشارات الماس پارسیان - مترجم: فرخزاد فرزین زند-ادبیات آمریکا

«همگنان انگشتری (خداوند انگشتری ۱)»، بخش نخست از مجموعه خداوند انگشتری (ارباب حلقه‌ها) است.کتابی خیالی نوشته جی. آر. آر.تالکین که در نیمه قرن بیستم نوشته شده، و درباره دورانی است که تا حد زیادی شباهت به قرون وسطی در اروپا دارد. این اثر درواقع یک رمان حماسی است. ترکیب ماهرانه جریانات عادی و روزمره با حوادث و مسائل خارق‌العاده و شگفت‌انگیز یکی از خصوصیات حماسه سرایان بی‌نظیری چون تالکین است. همچنانکه از ویژگی‌های حماسه است، قهرمان داستان به اماکن افسانه‌ای پا می‌گذارد.... طبق سنت حماسه قهرمان به یک دنیای زیرزمینی قدم می‌گذارد، قالباً تصویری از آینده جلوی او گذاشته می‌شود، و زمانی را به اسارت بسر می‌برد. سبک حماسه به نوبه خود زاینده شکل ادبی دیگری است که در آن هدف مشخصی برای قهرمان در نظر گرفته شده و قهرمان برای رسیدن به آن شماری مخاطره و آزمایش را پشت سر می‌گذارد و در فرآیند این گذر نه تنها شجاعت و زبردستی که قلب و روح خود را به آزمون می‌گذارد. همچنین از آنجایی که معمولاً این کاوش و مأموریت تنها دارای یک جنبه فردی نیست، قهرمان داستان نه تنها از دیگران که اغلب از جانوران و حتی از موجودات ماورالطبیعی نیز کمک دریافت می‌نماید. بی شک کسانی که فیلم ارباب حلقه ها را دیده اند خواندن این رمان نیز برایشان بسیار جذاب‌ترخواهد بود.


خرید کتاب خداوند انگشتری 1
جستجوی کتاب خداوند انگشتری 1 در گودریدز

معرفی کتاب خداوند انگشتری 1 از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب خداوند انگشتری 1


 کتاب آن سوی نیمه شب
 کتاب تام سایر در سرزمین بیگانه
 کتاب بچه های بهشتی
 کتاب پدیدارشناسی
 کتاب مدیریت یک دقیقه ای در برنامه ریزی کار گروهی
 کتاب بعد از من