کتاب خداحافظ کلمبوس

اثر فیلیپ راث از انتشارات فرمهر - مترجم: سرور کرمپوردشتی-ادبیات آمریکا

اين مجموعه داستان شامل داستان‌های «خداحافظ كلمبوس»، «تغيير دين يهوديان»، «مدافع ايمان»، «اپستين»، «نمی‌شود كسی را از روی آوازی كه می‌خواند بشناسيم» و «الی متعصب» است و همان‌طور كه از نام برخی داستان‌ها برمی‌آيد،‌ راث در آثار خود توجه ويژه‌ای به زندگی يهوديان داشته است و اين توجه تقريبا تمام حوزه‌های زندگی يهوديان اعم از مسائل عقيدتی، مذهبی و سياس را پوشش می‌دهد. راث شخصيت‌هايش را از خلال رفتار و ديالوگ‌ها به خواننده می‌نماياند. به عنوان مثال راوی او در اولين داستان اين مجموعه اول شخصی است كه خواننده از طريق همراهی با او به اطلاعات و پيشينه‌ی ديگر كاراكترهای كليدی داستان دست پيدا می‌كند. راث در اين كتاب كاراكترهايی را به ما نشان می‌دهد كه هر كدام نگرش خاص خود را به مسائلی از قبيل دين، سنت و زندگی دارند و تنها وجه مشترك‌شان يهودی بودن‌شان است. در عين توجه ويژه‌ای كه راث به مساله‌ی يهودی بودن به ويژه در داستان‌های ابتدايی اين كتاب دارد، داستان‌های او به دور از هرگونه تعصب و جانبداری روايت می‌شوند. «خداحافظ كلمبوس» روايت آدم‌هايی است كه به دنبال راهی برای نجات از ورطه‌ای هستند كه گرفتارش شده‌اند، ورطه‌ای به نام تقابل سنت و مدرنيته. «خداحافظ كلمبوس» در كل كتابی است كه نگاهی طنزآميز و شوخ‌طبعانه به زندگی يهوديان در آمريكای پس از جنگ دارد. اين كتاب جايزه‌ی كتاب ملی برای داستان را برای راث به همراه داشت و مطابق معمول اتفاقی كه برای اين‌گونه داستان‌ها می‌افتد برای راث هم رخ داد و برخی از درون جامعه‌ی يهوديان به خاطر آنچه كه او از اين جامعه و مذهب تصوير كرده بود، وی را محكوم كردند؛


خرید کتاب خداحافظ کلمبوس
جستجوی کتاب خداحافظ کلمبوس در گودریدز

معرفی کتاب خداحافظ کلمبوس از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب خداحافظ کلمبوس


 کتاب به خونسردی
 کتاب آخرین فرصت تغییر
 کتاب نمی توانم و نمی خواهم
 کتاب خلع شدگان
 کتاب خانه زاد
 کتاب رازهایی درباره مردان که هر زنی باید بداند