کتاب حفره ای تا آمریکا

اثر آن تایلر از انتشارات افراز - مترجم: کیهان بهمنی-ادبیات آمریکا

حفره ای تا امریکا رمانی است درباره آشنایی دو خانواده با فرهنگ های مختلف. این رمان توسط همسر تقی مدرسی رمان نویس و روانشناس ایرانی نوشته شده است که خود یکی از رمان نویسان مطرح امریکا است. این رمان به مسئله مهاجرت و ارتباط و سازگاری با فرهنگ های بیگانه می پردازد.


خرید کتاب حفره ای تا آمریکا
جستجوی کتاب حفره ای تا آمریکا در گودریدز

معرفی کتاب حفره ای تا آمریکا از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب حفره ای تا آمریکا


 کتاب شجاع مثل تو
 کتاب بر سر نقد هنری چه آمد؟
 کتاب پیوند
 کتاب سوپ جوجه برای روح معلم
 کتاب کافکا در کرانه
 کتاب به خدای ناشناس