کتاب جنگ بازاریابی

اثر ال اریس از انتشارات سیته - مترجم: محمود حمید خانی-ادبیات آمریکا
خرید کتاب جنگ بازاریابی
جستجوی کتاب جنگ بازاریابی در گودریدز

معرفی کتاب جنگ بازاریابی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جنگ بازاریابی


 کتاب برفک
 کتاب از زبان برایان تریسی
 کتاب شیمی دان
 کتاب من جوکم: یک داستان نوجوانانه
 کتاب فروشنده یک دقیقه ای
 کتاب گودی