کتاب تیپ اشباح

اثر جان اسکالزی از انتشارات کتابسرای تندیس - مترجم: حسین شهرابی-ادبیات آمریکا

«تیپ اشباح» لقبِ سربازانِ نیروهای ویژه‌ی نیروی دفاعیِ مستعمرات است؛ گروهی از سربازانِ نخبه که از دی‌ان‌ایِ مردگان می‌سازند و به بهترین سربازهای ممکن برای سخت‌ترین عملیات‌ها تبدیل‌شان می‌کنند. جوان و سریع و قدرتمندند و به وسواس‌ها و دغدغه‌های ذهنی و اخلاقیِ انسان‌های معمولی مبتلا نیستند.
کیهان جای خطرناکی برای بشر است و قرار است از این هم خطرناک‌تر شود. سه نژادِ بیگانه برضدِ انسان متحد شده‌اند تا مانعِ توسعه‌طلبی و قدرت‌گیریِ ما در فضا شوند. عاملِ اتحادشان: دانشمندِ نظامیِ خائن، چارلز بوتین، که از بزرگ‌ترین اسرارِ ارتشِ انسان باخبر است.
یارِد دیراک تنها انسانی است که می‌تواند جوابی برای سؤال‌های بشر در این مورد پیدا کند... او هم از تیپ اشباح است، اما دی‌ان‌ایِ او را از بوتین گرفته‌اند و محتویاتِ ذهنِ بوتین را در مغزش سوار کرده‌اند. یارد باید بتواند به خاطرات بوتین دسترسی داشته باشد، اما این خطر هم هست که خودِ او هم خیانت کند.
اتحادِ بیگانه‌ها آماده‌ی حمله به بشر می‌شود و بعضی از آن‌ها حتا نقشه‌ی بدتری در سر دارند...


خرید کتاب تیپ اشباح
جستجوی کتاب تیپ اشباح در گودریدز

معرفی کتاب تیپ اشباح از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تیپ اشباح


 کتاب فن گرل
 کتاب استیون هاکینگ
 کتاب همکاریابی ممتاز
 کتاب انسان در جستجوی خویشتن
 کتاب ماهی چاق گنده ی من که زامبی شد (جلد اول)
 کتاب شعله کبود