کتاب تقویت حافظه

اثر دکتر جان بی . آردن از انتشارات آوند دانش - مترجم: حسین پاشایی-ادبیات آمریکا

Troubleshoot your forgetfulness!

Remember dates, appointments, people, and more!

Whether youre having trouble remembering birthdays, names, or appointments, or you just want to give your overall memory power a boost, this guide offers clever tricks to help you remember what you want to remember. Youll discover how your memory works and how to enhance it in all types of situations.

Discover how to:

Remember a list without writing it down

Cut through memory fog

Organize your memories for faster recall
خرید کتاب تقویت حافظه
جستجوی کتاب تقویت حافظه در گودریدز

معرفی کتاب تقویت حافظه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تقویت حافظه


 کتاب ویژگی های اساتید برتر
 کتاب همه ماجراهای ریچارد فایمن
 کتاب آن هنگام که نفس هوا می شود
 کتاب من جوکترینم
 کتاب کشف و شهود دهم
 کتاب راه موفقیت