کتاب تفکر طراحی در کسب و کار

اثر جین لیدکا از انتشارات آریانا قلم - مترجم: مرتضی خضری پور-ادبیات آمریکا
خرید کتاب تفکر طراحی در کسب و کار
جستجوی کتاب تفکر طراحی در کسب و کار در گودریدز

معرفی کتاب تفکر طراحی در کسب و کار از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تفکر طراحی در کسب و کار


 کتاب اتوبوس سرگردان
 کتاب مادر
 کتاب ای کاش وقتی 20 ساله بودم می دانستم
 کتاب گروه فشار اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا
 کتاب چگونه بر جهان حکومت کنیم
 کتاب زندگی با معنا