کتاب تفکر طراحی در کسب و کار

اثر جین لیدکا از انتشارات آریانا قلم - مترجم: مرتضی خضری پور-ادبیات آمریکا
خرید کتاب تفکر طراحی در کسب و کار
جستجوی کتاب تفکر طراحی در کسب و کار در گودریدز

معرفی کتاب تفکر طراحی در کسب و کار از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تفکر طراحی در کسب و کار


 کتاب تجلی خواسته ها
 کتاب سفر شگفت انگیز گریگور
 کتاب قدم زدن روی ماه با اینشتین
 کتاب دموکراسی و انقلاب
 کتاب هنر گفت و گو
 کتاب منظری به جهان