کتاب تفکر سریع مدیر

اثر راس جی از انتشارات قدیانی - مترجم: مهران اخباریفر-ادبیات آمریکا
خرید کتاب تفکر سریع مدیر
جستجوی کتاب تفکر سریع مدیر در گودریدز

معرفی کتاب تفکر سریع مدیر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تفکر سریع مدیر


 کتاب تلخ و شیرین
 کتاب زندگی پشت و رو
 کتاب بل کانتو
 کتاب جادوی کار پاره وقت
 کتاب پیش بینی آینده
 کتاب کامینو رئال