کتاب تصمیم گیری

اثر راس جی از انتشارات قدیانی - مترجم: پرویز امینی-ادبیات آمریکا
خرید کتاب تصمیم گیری
جستجوی کتاب تصمیم گیری در گودریدز

معرفی کتاب تصمیم گیری از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تصمیم گیری


 کتاب رابرت کندی از غرق شدن نجات یافت
 کتاب دینامیت موفقیت
 کتاب اندوه جنگ
 کتاب دختر قبلی
 کتاب چگونه به سرعت به اعتماد،باور،نفوذ و حسن تفاهم دست یابیم
 کتاب هر دانش آموزی می تواند موفق شود