کتاب تختخوابت را مرتب کن

اثر ویلیام اچ مک ریون از انتشارات کتاب کوله پشتی - مترجم: حسین گازر-ادبیات آمریکا

Making your bed is a simple act with powerful consequences. To rise in the morning and complete the first task of the day will give you motivation to do more; to accomplish more. The bed also represents you. Few things in your home are more personal. Making your bed is a reflection of your discipline, your pride and your personal habits. If you cant get up in the morning and make your bed, what else are you incapable of doing? If you want to change the world, or just make yourself a little better, start off by making your bed.

MAKE YOUR BED, based on a speech Admiral William H. McRaven (Ret) gave at University of Texas graduation, focuses on the lessons he learned from Navy Seal training that will help readers face and overcome challenges in their lives and ultimately change the world. Lessons include "find someone to help you paddle," "dont back down from sharks," "start singing when youre up to your neck in muck," and of course, "make your bed." Building from McRavens powerful speech, this book will inspire readers to achieve more with thoughtful determination, hard work and the spirit of service.خرید کتاب تختخوابت را مرتب کن
جستجوی کتاب تختخوابت را مرتب کن در گودریدز

معرفی کتاب تختخوابت را مرتب کن از نگاه کاربران
بیشتر از هرچیز فشار دوره سربازی آنها را با خودمان مقایسه کردم. هرچند سراسر وطن پرستی کورکورانه و آمریکا پرستی در خود دارد اما نکات جالبی دارد درباره اینکه چطور کارهای کوچک در دوره سربازی می‌توانند اثرات ذهنی و انگیزشی بزرگی داشته باشند. با این حال مهمترین سوالی که درباره پافشاری ادامه دادن سربازی در این داستان ها وجود دارد این است که «به چه قیمت؟» چرا یک نفر باید این قدر تحت فشار باشد تا مراحل کارآموزی را رد کند و به جنگ عراق برود تا کشوری را نابود کند یا در جنگ افغانستان ملتی را سالهای سال از آرزوهایش عقب بیندازد، شاید گاهی اوقات بهتر باشد رختخواب مان را مرتب نکنیم.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب تختخوابت را مرتب کن


 کتاب نیمه شب در پاریس
 کتاب لازاروس خندید
 کتاب 3 عادت ساده برای تضمین موفقیت در بازاریابی شبکه ای
 کتاب اوج گیری تیمی
 کتاب سقلمه
 کتاب پیگیری در بازاریابی چند سطحی