کتاب تاثیر

اثر رابرت بی. سیالدینی از انتشارات هورمزد - مترجم: گیتی قاسم زاده-ادبیات آمریکا




خرید کتاب تاثیر
جستجوی کتاب تاثیر در گودریدز

معرفی کتاب تاثیر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تاثیر


 کتاب نقطه تعادل خود را پیدا کنید
 کتاب همه دختران گمشده
 کتاب شمشیر شیشه ای
 کتاب لینکلن
 کتاب حکایت هایی برای زمانۀ ما
 کتاب افتادن برگی به نام فردی