کتاب تئوری انتخاب و مدیریت زندگی

اثر ویلیام گلسر از انتشارات سایه سخن - مترجم: علی صاحبی-ادبیات آمریکا

دکتر گلسر در این کتاب با نشان دادن راه های رهایی از تهدیدهای بیرونی و گام های منتهی به آزادی درونی، به ما می گوید که این مسیر به طور عجیبی ساده است. البته گام نهادن در این راه شهامت و اعتماد می خواهد تا بتوانیم شیوه تفکرمان را تغییر دهیم، اما روش معنا دار کردن چیزهایی که به نظر بی معنا می رسد تجربه شکفت آوری است.

دکتر گلسر در این کتاب، راهنمایی عملی برای تغییر زندگی نوشته است و تاکید دارد همواره تغییر از درون به بیرون انجام می گیرد. او با اشاره مستقیم به شرایط سخت و ناگواری که در زندگی تجربه می کنیم، توضیح می دهد که نیازی نداریم قربانی گذشته یا محیط خود باشیم. او تلاش می کند به خواننده کمک کند با استفاده از تئوری انتخاب ، قربانی بودن را انتخاب نکند یا به قربانی بودن ادامه ندهد.

تئوری انتخاب معتقد است هر چی بیشتر با مفاهیم این روان شناسی آزادی بخش آشنا شویم و با آن زندگی کنیم می توانیم افرادی موثرتر، والدینی خوشنودتر، همسرانی رضایتمند تر و کارکنانی مولد و خلاق تر باشیم و سکان زندگی خود را ماهرانه تر در اختیار گیریم.


خرید کتاب تئوری انتخاب و مدیریت زندگی
جستجوی کتاب تئوری انتخاب و مدیریت زندگی در گودریدز

معرفی کتاب تئوری انتخاب و مدیریت زندگی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تئوری انتخاب و مدیریت زندگی


 کتاب در عین حال
 کتاب یکی مثل همه
 کتاب شکست عادت های کهنه
 کتاب خودباوری در خلاقیت
 کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد
 کتاب هزار خورشید تابان