کتاب بعد از من

اثر امیلی بلیکر از انتشارات جامی - مترجم: سوما زمانی-ادبیات آمریکا

لوك رديچاردسون پس از به خاك سپردن عشق و همسرش،‌ ناتالی، بايد به خانه بازگشته و سه فرزندش را به تنهايی بزرگ كند. اما چيزی در خانه می‌بيند كه اصلا برايش مهيا نيست ـ يك پاكت آبی با دستخط ناتالی در راهروی ورودی خانه انتظارش را می‌كشد. اين نامه كه يك‌سال پيش در روز اول شيمی‌درمانی ناتالی توسط او نوشته شده، اولين نامه از مجموعه نامه‌هايی است كه قرار است بعد از مرگ ناتالی به دست لوك برسد. اما چه كسی آن‌ها را می‌فرستد؟ با ادامه‌ی ارسال نامه‌ها، رازهايی برای لوك افشاء می‌شوند كه باعث می‌شود او همه‌چيز را درباره‌ی همسر و خانواده‌اش زير سوال ببرد. اما افشای اين رازها، راه را به آينده‌ای نشان می‌دهد كه در آن، عشق هنوز هم در كلمات مكتوب، در خاطرات، و در وعده‌هايی كه هرگز برای تحققشان دير نيست، وجود دارد؛


خرید کتاب بعد از من
جستجوی کتاب بعد از من در گودریدز

معرفی کتاب بعد از من از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب بعد از من


 کتاب گریز از آزادی
 کتاب داستان های شگفت انگیز
 کتاب دید اقتصادی
 کتاب بایگانی و تن
 کتاب خشونت و نظم های اجتماعی
 کتاب کاپیتان زیرشلواری