کتاب برادرسالاری

اثر اولین رید از انتشارات گل آذین - مترجم: افشنگ مقصودی-ادبیات آمریکا

ایولین رید ما را به ژرفای تاریخ می­برد از آدم­خواری تا فرهنگ،و پرده از روی جهان مادرسالاری دیرینه برمی­دارد.او در جستجوی ریشه­های (بازداری آمیزش با خویشاوندان نزدیک)،آیین خونخواهی،زناشویی و خانواده، سهم هنوز ناشناخته زنان در پیشرفت شهری­گری را آشکار می­سازد. با ژرف­نگری و پیدا کردن سازه­های تازه­ای که به فرق گذاری فراگیردرباره زنان انجامیده او بینش تازه­ای را درباره نبرد برای جلوگیری از ستم بر زنان و برای آزادی همه مردم جهان پیشنهاد می­کند.ایولین ذید این افسانه را که می­گوید تنها (سرشت آدمی) برای جنگ­ها، آزمندی­ها و نابرابری­های جامعه­ی طبقاتی درخور سرزنش است را نمی­پذیرد.


خرید کتاب برادرسالاری
جستجوی کتاب برادرسالاری در گودریدز

معرفی کتاب برادرسالاری از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب برادرسالاری


 کتاب زیرک شوید و به ثروت برسید!
 کتاب عقل سلیم
 کتاب تفکر خود را تغییر دهید،زندگی خود را متحول کنید
 کتاب آن سوی نیمه شب
 کتاب مرد معلق
 کتاب تماشاخانه