کتاب بحران

اثر راس جی از انتشارات قدیانی - مترجم: فرخ لقا رئیس دانا-ادبیات آمریکا
خرید کتاب بحران
جستجوی کتاب بحران در گودریدز

معرفی کتاب بحران از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بحران


 کتاب قانون جذب رفاه و سلامتی
 کتاب گرداب جذب
 کتاب خواب گران
 کتاب برنامه ی بازاریابی در یک روز
 کتاب حرف زدن همه جا ممنوع است
 کتاب هتلی در کنج تلخ و شیرین