کتاب بالماسکه ی مرگ سرخ

اثر ادگار آلن پو از انتشارات پیدایش - مترجم: نادر قبله ای-ادبیات آمریکا

نوشته های ادگار آلن پو را،غیر از اشعارش،می توان به ژانر های گوناگونی تقسیم کرد؛ژانرهای کا رآگاهی،علمی تخیلی،وحشت و ...
او بدون شک یکی از تاثیر گذارترین نویسنده های رمان نو است.« بالماسکه ی مرگ سرخ»مجموعه ی کامل داستان های ادگار آلن پو در ژانر وحشت است که برای اولین بار در یک کتاب منتشر می شود.


خرید کتاب بالماسکه ی مرگ سرخ
جستجوی کتاب بالماسکه ی مرگ سرخ در گودریدز

معرفی کتاب بالماسکه ی مرگ سرخ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بالماسکه ی مرگ سرخ


 کتاب نامه ای عاشقانه از تیمارستان ایالتی
 کتاب هربار که معنی زندگی را فهمیدم، عوضش کردند
 کتاب تکه های آمریکایی
 کتاب دختر تحصیلکرده
 کتاب دشمن عزیز
 کتاب هندرسون شاه باران