کتاب بالماسکه ی مرگ سرخ

اثر ادگار آلن پو از انتشارات پیدایش - مترجم: نادر قبله ای-ادبیات آمریکا

نوشته های ادگار آلن پو را،غیر از اشعارش،می توان به ژانر های گوناگونی تقسیم کرد؛ژانرهای کا رآگاهی،علمی تخیلی،وحشت و ...
او بدون شک یکی از تاثیر گذارترین نویسنده های رمان نو است.« بالماسکه ی مرگ سرخ»مجموعه ی کامل داستان های ادگار آلن پو در ژانر وحشت است که برای اولین بار در یک کتاب منتشر می شود.


خرید کتاب بالماسکه ی مرگ سرخ
جستجوی کتاب بالماسکه ی مرگ سرخ در گودریدز

معرفی کتاب بالماسکه ی مرگ سرخ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بالماسکه ی مرگ سرخ


 کتاب ترانه مرغ اسیر
 کتاب همه چیز درباره نویسندگی خلاق
 کتاب ناکامل
 کتاب سکوت بره ها
 کتاب فروشنده یک دقیقه ای
 کتاب آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی