کتاب اوج گیری تیمی

اثر کن بلانچارد از انتشارات ابوعطا - مترجم: اسمیرا سلیمی-ادبیات آمریکا
خرید کتاب اوج گیری تیمی
جستجوی کتاب اوج گیری تیمی در گودریدز

معرفی کتاب اوج گیری تیمی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اوج گیری تیمی


 کتاب 21 قانون رهبری
 کتاب باورهای غلط شما
 کتاب حصارها
 کتاب فرانکلین د. روزولت
 کتاب هک فروش
 کتاب با همه چی