کتاب انسان های موفق چگونه می اندیشند

اثر جان.سی.مکسول از انتشارات پل - مترجم: محمدرضا حبیبی-ادبیات آمریکا
خرید کتاب انسان های موفق چگونه می اندیشند
جستجوی کتاب انسان های موفق چگونه می اندیشند در گودریدز

معرفی کتاب انسان های موفق چگونه می اندیشند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب انسان های موفق چگونه می اندیشند


 کتاب مدیریت استراتژیک برند
 کتاب عقل معاش
 کتاب از لنز تیره
 کتاب گودی
 کتاب عامه پسند
 کتاب بر باد رفته