کتاب امپراتوری ایران

اثر دان ناردو از انتشارات ققنوس - مترجم: مرتضی ثاقب فر-ادبیات آمریکا

مجموعه تاریخ جهان می‌کوشد چشم‌اندازی گسترده و ژرف از سیر تاریخ عرضه کند. این مجموعه با ارائه زمینه‌های فرهنگی رخدادهای تاریخی، خواننده را مجذوب خود می‌سازد. مجموعه تاریخ جهان اندیشه‌های سیاسی، فرهنگی و فلسفی تاثیرگذار را در گذر مشعل تمدن از بین‌النهرین و مصر باستان به یونان، روم، اروپای قرون وسطی و دیگر تمدن‌های جهانی تا روزگار ما پی می‌گیرد. این مجموعه نه تنها برای آشنایی خوانندگان با مبانی تاریخ تدوین شده است، بلکه همچنین در پی آگاه ساختن آن‌ها از این واقعیت است که زندگیشان بخشی از سرگذشت کلی انسان‌هاست.
هر جلد از این مجموعه برداشتی جامع و روشن از یک دوره‌ی مهم تاریخی را به خواننده ارائه می‌کند


خرید کتاب امپراتوری ایران
جستجوی کتاب امپراتوری ایران در گودریدز

معرفی کتاب امپراتوری ایران از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب امپراتوری ایران


 کتاب سفر دریایی لی لی
 کتاب طرح تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی
 کتاب بصیرت دهم
 کتاب با هم برای همیشه
 کتاب دختر ستاره ای
 کتاب مغالطه های پرکاربرد