کتاب اشتهای آمریکایی

اثر جویس کارول اوتس از انتشارات ققنوس - مترجم: سهیل سمی-ادبیات آمریکا

داستان آمریکایی قرن 20 میلادی
رمان اشتهای آمریکایی احساس امنیت اخلاقی خواننده را نشانه می گیرد و تیرش به هدف می خورد.


خرید کتاب اشتهای آمریکایی
جستجوی کتاب اشتهای آمریکایی در گودریدز

معرفی کتاب اشتهای آمریکایی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب اشتهای آمریکایی


 کتاب قطار شیر دیگر اینجا توقف نمی کند
 کتاب بازاریابی محتوایی
 کتاب چهار موش کور
 کتاب به کسی مربوط نیست
 کتاب بی نهایت بلند و به غایت نزدیک
 کتاب پول و دگرگونی