کتاب اسطوره های اسکاندیناوی

اثر ر. ی. پیج از انتشارات شباهنگ - مترجم: عباس مخبر-ادبیات آمریکا