کتاب استراتژی اقیانوس آبی

اثر دبلیو چان کیم از انتشارات آریانا قلم - مترجم: علیرضا پورممتاز-ادبیات آمریکا

«کمک! اقیانوس من دارد سرخ می‏ شود» معرف احساسی است که بسیاری از مدیران مکرراً بیان کردند. افراد بیشتر و بیشتری از بین مدیران شرکت‏ ها، دوباره خود را در مقابل اقیانوسی از رقابت خونین دیده‏اند و می‏خواهند که از آن بگریزند. و این وضعیتی نیست که هیچ‏ یک از ما خواهان آن باشد. ولی بااین‏ حال راه ‏گریزی از این وضعیت برایمان وجود ندارد. اما چگونه می‏ توانیم با این دشواری ‏ها دست و پنجه نرم کنیم؟ در هر صنعت یا بخش اقتصادی که باشید، باز هم می‏ توانید با تکیه بر آموزه‏ ها، ابزارها، و چارچوب‏ های استراتژی اقیانوس آبی با این دشواری‏ ها روبه ‏رو شوید و از آنها عبور کنید. این استراتژی به شما نشان می‏دهد که چگونه می‏توانید خودتان را از اقیانوس سرخ رقابت خونین برهانید و به فضایی بی‏رقابت از بازار در اقیانوس آبی وارد شوید که مشخصۀ آن تقاضای جدید و رشد سودآور و پرتوان است.https://www.amazon.com/Blue-Ocean-Str...


خرید کتاب استراتژی اقیانوس آبی
جستجوی کتاب استراتژی اقیانوس آبی در گودریدز

معرفی کتاب استراتژی اقیانوس آبی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب استراتژی اقیانوس آبی


 کتاب شرلوک هولمز علیه دراکولا
 کتاب 12 ستون
 کتاب انجمن سری بندیکت 2
 کتاب انتخاب سوم
 کتاب زمان می گذرد
 کتاب استراتژی اقیانوس آبی