کتاب استخدام و تعدیل

اثر برایان تریسی از انتشارات دنیای اقتصاد - مترجم: رحمت علی صابری-ادبیات آمریکا
خرید کتاب استخدام و تعدیل
جستجوی کتاب استخدام و تعدیل در گودریدز

معرفی کتاب استخدام و تعدیل از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب استخدام و تعدیل


 کتاب قهرمانان تاریخ
 کتاب درد که کسی را نمی کشد
 کتاب مامان و معنی زندگی
 کتاب نا امیدی
 کتاب خاک خوب
 کتاب حق السکوت