کتاب ارتباط با تازه کارها

اثر راس جی از انتشارات قدیانی - مترجم: علیرضا خرمایی-ادبیات آمریکا
خرید کتاب ارتباط با تازه کارها
جستجوی کتاب ارتباط با تازه کارها در گودریدز

معرفی کتاب ارتباط با تازه کارها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ارتباط با تازه کارها


 کتاب دستیار ماما
 کتاب چیزهایی که هیچکس به دختران چاق نخواهد گفت
 کتاب آواز اجساد بی گور
 کتاب تصمیم گیری
 کتاب تمرکز سه گانه
 کتاب داستان های ماشین تحریر