کتاب اختراع هوگو کابره

اثر برایان سلزنیک از انتشارات افق - مترجم: رضی هیرمندی-ادبیات آمریکا

Half sketches create a story in pictures too, relevant history. Real last-century French pioneer filmmaker Georges Méliès collected mechanical robot-like automata, and, impoverished, worked at a toy booth in a Paris railway station. Here, orphan Hugo fixes his late fathers automata, and meets Méliès through his god-daughter Isabelle.


خرید کتاب اختراع هوگو کابره
جستجوی کتاب اختراع هوگو کابره در گودریدز

معرفی کتاب اختراع هوگو کابره از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اختراع هوگو کابره


 کتاب نیروی نامرئی
 کتاب هدیه
 کتاب افراد موفق چگونه رهبری می کنند؟
 کتاب شب ایگوانا
 کتاب انقلاب صنعتی
 کتاب 101 روش برای رمانتیک بودن