کتاب احساس رضایت

اثر رابرت الکس جانسون از انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی - مترجم: فریبا مقدم-ادبیات آمریکا

ای كاش های زیادی در زندگی ما وجود دارد. همه ما در زندگی مان متوجه شده ایم كه بعضا آن چه را كه داریم نمی خواهیم و آن چه را كه نداریم به شدت طالبش هستیم مثلا حسرت می خوریم كه چرا فلان چیز را در زندگی ام ندارم.خلاصه اینكه همه این موارد موجب می شوند تا هیچ گاه طعم احساس رضایت را نچشیم!این كتاب تكانی اساسی به باورهای شما می دهد و به شما می گوید با این اوضاع و احوال چگونه احساس رضایت را به زندگی خود برگردانید.


خرید کتاب احساس رضایت
جستجوی کتاب احساس رضایت در گودریدز

معرفی کتاب احساس رضایت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب احساس رضایت


 کتاب نابودگر
 کتاب با آرامش ذهن به ثروت برسید
 کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی
 کتاب قدرت مثبت اندیشی
 کتاب درس هایی برای زندگی
 کتاب بگو متاسفی