کتاب آیین سخنرانی

اثر دیل کارنگی از انتشارات قاصدک صبا - مترجم: پروین ادیب-ادبیات آمریکا
خرید کتاب آیین سخنرانی
جستجوی کتاب آیین سخنرانی در گودریدز

معرفی کتاب آیین سخنرانی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آیین سخنرانی


 کتاب عقل سلیم
 کتاب افکار بزرگ
 کتاب انقلاب امید
 کتاب پیش نویس های زندگی در تحلیل رفتار متقابل
 کتاب تربیت سالم در مدرسه
 کتاب باد سه روزه