کتاب آیین سخنرانی

اثر دیل کارنگی از انتشارات قاصدک صبا - مترجم: پروین ادیب-ادبیات آمریکا
خرید کتاب آیین سخنرانی
جستجوی کتاب آیین سخنرانی در گودریدز

معرفی کتاب آیین سخنرانی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آیین سخنرانی


 کتاب چیزهایی که هیچکس به دختران چاق نخواهد گفت
 کتاب آنتونیای من
 کتاب تکه ای از قلبم
 کتاب اتاق ورونیکا
 کتاب بابیت
 کتاب موکل خطرناک