کتاب آویزان از نخ

اثر چارلز بوکوفسکی از انتشارات بوتیمار - مترجم: احمد پوری-ادبیات آمریکا

Charles Bukowski was one of Americas best-known writers abnd one of its most influential and imitated poets. Although he published over 45 books of poetry, hundreds of his poems were kept by him and his publisher for posthumous publication, This is the first collection of these unique poems, which Bukowski considered to be among his best work.


خرید کتاب آویزان از نخ
جستجوی کتاب آویزان از نخ در گودریدز

معرفی کتاب آویزان از نخ از نگاه کاربران
کتاب خوبی بود.
ترجمه یه پله از بقیه‌ی کارای احمد پوری پایین بود.
به زودی ریویوش رو پست می‌کنم.

مشاهده لینک اصلی
چیزی که احتیاج دارم، واقعا احتیاج دارم
این است که بخندم
از آن خنده هایی که همیشه می کردم
چون در این قفس نه کاری است برای انجام دادن
نه جایی برای رفتن
چیزی که احتیاج دارم، واقعا احتیاج دارم
که با دیوارها روبه رو شوم
و آماده رویارویی باشم با این مادر به خطا
مرگ،
با احساس شادی

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب آویزان از نخ


 کتاب مردان هوشیار
 کتاب جسارت امید
 کتاب آوازهای غمگین اردوگاه
 کتاب از جایگاه
 کتاب آیین زندگی
 کتاب میان گذشته و آینده