کتاب آنچه واقعا اتفاق افتاد

اثر دونالد ترامپ از انتشارات شمشاد - مترجم: فاطمه قربانپور-ادبیات آمریکا
خرید کتاب آنچه واقعا اتفاق افتاد
جستجوی کتاب آنچه واقعا اتفاق افتاد در گودریدز

معرفی کتاب آنچه واقعا اتفاق افتاد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آنچه واقعا اتفاق افتاد


 کتاب تاریخ دولت مدرن در قرون وسطی
 کتاب خاورمیانه
 کتاب پادشاه
 کتاب آن فصل قهرمانی
 کتاب تورفین، وایکینگ مهربان ۱
 کتاب تربیت سالم در مدرسه