کتاب آنچه واقعا اتفاق افتاد

اثر دونالد ترامپ از انتشارات شمشاد - مترجم: فاطمه قربانپور-ادبیات آمریکا
خرید کتاب آنچه واقعا اتفاق افتاد
جستجوی کتاب آنچه واقعا اتفاق افتاد در گودریدز

معرفی کتاب آنچه واقعا اتفاق افتاد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آنچه واقعا اتفاق افتاد


 کتاب لطیف است شب
 کتاب زوکرمن رهیده از بند
 کتاب در آغوش نور 1
 کتاب انقلاب شبکه های اجتماعی
 کتاب نوآفرینی
 کتاب تربیت سالم در مدرسه