کتاب آنچه شما می گویید آنچه پزشک می شنود

اثر دنیل افری از انتشارات قطره - مترجم: افروز معتمد-ادبیات آمریکا

Despite modern medicines infatuation with high-tech gadgetry, the single most powerful diagnostic tool is the doctor-patient conversation, which can uncover the lions share of illnesses. However, what patients say and what doctors hear are often two vastly different things. Though the gulf between what patients say and what doctors hear is often wide, Dr. Danielle Ofri proves that it doesnt have to be. Through the powerfully resonant human stories that Dr. Ofris writing is renowned for, she explores the high-stakes world of doctor-patient communication that we all must navigate. Reporting on the latest research studies and interviewing scholars, doctors, and patients, Dr. Ofri reveals how better communication can lead to better health for all of us.


خرید کتاب آنچه شما می گویید آنچه پزشک می شنود
جستجوی کتاب آنچه شما می گویید آنچه پزشک می شنود در گودریدز

معرفی کتاب آنچه شما می گویید آنچه پزشک می شنود از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آنچه شما می گویید آنچه پزشک می شنود


 کتاب سفر دریایی لی لی
 کتاب نوشتن با تنفس آغاز می شود
 کتاب گفتگو با خدا (جلد سوم)
 کتاب کلمه ای از جغد سخنگو به هزار کلام می ارزد
 کتاب واقعیت درمانی
 کتاب قدم زدن روی ماه با اینشتین