کتاب آدولف هیتلر

اثر برندا هاوگن از انتشارات ققنوس - مترجم: رضا علیزاده-ادبیات آمریکا

از سال 1900 تا به امروز بشریت وجهان تغییرات عمده ای از سر گذرانده است. دگرگونی های بنیادی در نظریه هاو کاربست آنها، معیار آزادی های فردی و رسوم مذهبیو علم و فناوری و صنعت را محک زد. فضای فکری جهان معاصر بر بشر دوستی و این باور متمرکز شده است که اقتصاد جهانی دنیا را به جایی با ارتباطات نزدیک تر تبدیل کرده است.
آدولف هیتلر از سال 1933 تا 1945 دیکتاتور آلمان نازی بود. نقشه او برای تبدیل آلمان به یک امپراتوری قدرتمند سرشار از نفرت و تعصبات بود. او در مقام رهبر حزب نازی آتش جنگ جهانی دوم را مشتعل ساخت و پیش از شکست رژیمش در سال 1945 بخش اعظم اروپا را فتح کرد، اما این کار سرانجامی جز نابودی میلیون ها انسان و تجزیه ی آلمان نداشت.


خرید کتاب آدولف هیتلر
جستجوی کتاب آدولف هیتلر در گودریدز

معرفی کتاب آدولف هیتلر از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب آدولف هیتلر


 کتاب بسوی کامیابی (5)
 کتاب پیامی در بطری
 کتاب هفت عادت مردمان موثر
 کتاب چیزهایی که هیچکس به دختران چاق نخواهد گفت
 کتاب عروسک چینی
 کتاب نقشه ی استخوان ها